Login | เลือกภาษา
 
 

บริการ

บริษัท ไซมิส สแคฟโฟลดิ้ง จำกัด ให้บริการดังนี้

1. ขายและให้เช่าอุปกรณ์ นั่งร้านกัลวาไนซ์มาตราฐานญี่ปุ่น (นั่งร้านญี่ปุ่น)

2. รับติดตั้งและรื้อถอนนั่งร้านกัลวาไนซ์(นั่งร้านญี่ปุ่น) และงานคลุมผ้าใบอาคาร

3. รับออกแบบโครงสร้างนั่งร้านกัลวาไนซ์(นั่งร้านญี่ปุ่น)ตามลักษณะงานของลูกค้ารูปแบบโครงสร้างนั่งร้านกัลวาไนซ์มาตราฐานญี่ปุ่น(นั่งร้านญี่ปุ่น)ตัวอย่างงานติดตั้งนั่งร้านกัลวาไนซ์มาตราฐานญี่ปุ่น(นั่งร้านญี่ปุ่น)